Registration

Välkommen att registrera dig som kund hos oss! För tillfället kan endast privatpersoner registrera sig själv. Företag och föreningar hänvisas till Fritidsenheten 0430-151 70 alternativt fritidsbokning@laholm.se för att få inloggningsuppgifter.
Required information
** Enter at least one
C/O

Genom att godkänna detta ger du Laholms kommun tillåtelse att din data lagras i kommunens register.