Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Kalle Hansson, Fritidsenheten tel: 0430-159 72.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .