Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
Registreringsformulär
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter
Medlemsuppgifter
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickor
0 - 6
7 - 20
21 - 25
26 -
Adresser
Kontaktperson (Frivillig registrering)
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Carl Fredrik Stefansson, Fritidsenheten tel: 0430-159 72.